Przejdź do treści

Alimenty i inne świadczenia powtarzające się

W celu wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów, środków na poczet zaspokojenia potrzeb rodziny lub innych świadczeń powtarzających się w tutejszej kancelarii należy przygotować:
– tytuł wykonawczy (orzeczenie zasądzające świadczenie opatrzone klauzulą wykonalności);
– ostatni znany wierzycielowi adres dłużnika;
– numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wyegzekwowane należności;

Otrzymanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji jest możliwe po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku egzekucyjnego.

Komornik Sądowy ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22-03-2018 na obszarze apelacji lubelskiej.