Przejdź do treści

Wierzyciel

Komornik Sądowy ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22-03-2018 na obszarze apelacji lubelskiej.

Kancelaria posiada możliwość dokonania zapytań m. in. do następujących podmiotów:
– CEIDG;
– Rejestr Regon;
– Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych:
– CEPIK;
– Centralna Baza Danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych;
– Rejestr Gruntów i Budynków;
– ZUS;
– Urząd Skarbowy;