Przejdź do treści

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Krzysztof Ceglarski jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie obejmuje:

– obszar miasta Lublin w granicach na zachód od Al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unickiej, ul. Podzamcze, Al.Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na południe od ulic: Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka, do granicy miasta z Gminą Głusk. Dokładny wykaz włąściwości ulic znajduje się w hiperłączu poniżej:
(dokładny wykaz ulic);

– gminę Jastków, do której należą miejscowości: Barak, Dąbrowica, Dębówka, Józefów – Pociecha, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna – Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Płouszowice, Płouszowice – Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Sługocin, Smugi, Sieprawki, Snopków, Tomaszowice, Tomaszowice – Kolonia, Wysokie;

– gminę Konopnica, do której należą miejscowości: Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz – Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie, Skubicha.

Ponadto komornik informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Sąd Apelacyjny w Lublinie obejmuje zakresem działalności obszary właściwości Sądów Okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlec i Zamościu.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika powinien złożyć pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.) wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Formularz wskazanego oświadczenia znajduje się w zakładce „wzory pism”.